Kategorija: Nekategorizirano

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA SMOKVICA, Split

Ravnatelj dječjeg vrtića (m/ž) Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99. 35/08. i 127/19.), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19. I 57/22) i članka 53. i 59. Statuta Dječjeg vrtića Smokvica, Split i Odluke Upravnog vijeća na sjednici […]

Upisi u programe za 2020/2021

Poštovani roditelji/skrbnici, Upisi u programe  vrtića Dječjeg vrtića Smokvica u Splitu za pedagošku godinu 2020./2021. provodit će se u periodu od 03. do 10. lipnja 2020.g. Zahtjevi za upis djece će se zaprimati u periodu od 3.6.2020- 10.6.2020. u vremenu od 11 do 13sati, te elektronskim putem na mail:dv.smokvica0@gmail.com. U narednoj pedagoškoj godini 2020./2021. Dječji vrtić […]

Scroll to Top