Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Smokvica u Gradu Splitu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih socijalnih fonodova.


Naziv projekta: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Smokvica u Gradu Splitu.

 

Kratki opis projekta: Dječji vrtić Smokvica će projektom uvesti nove usluge produljenog boravka. Ciljane skupine čine djelatnici u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju mladih kojima će biti pružena usluga edukacija i čime će se osnažiti kompetencije  te će se projektom ujedno i zaposliti novi odgajatelji. Nadalje, krajnje korisnike čine obitelji s uzdržavanim članovima koji koriste usluge ranog i predškolskog obrazovanja prema čijim potrebama su definirane nove usluge projekta kako bi uskladili poslovne i  obiteljske obveze. Najvažniji i centralni dionici su djeca, krajnji korisnici kojima se izravno pruža usluga odgoja i obrazovanja, a koji će provedbom projekta imati osiguran boravak u odgojnoj ustanovi u kojoj će im biti pružena vrhunska usluga odgoja i  obrazovanja.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Glavni cilj projekta je osnažiti i proširiti usluge DV Smokvica kroz novu uslugu produljenog boravka djece te uvođenje novog posebnog programa u vrtiću s ciljem olakšavanja usklađenja obiteljskih i poslovnih obveza  obiteljima s uzdržavanim članovima korisnika usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.308.775,59 kn, iznos koji sufinancira EU: 1.308.775,59kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021- 22.08.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Rea Laura, dv.smokvica0@gmail.com

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 


Izradu podstranice sufinancirala je Europska uniija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj podstranice isključiva je odgovornost
Dječjeg vrtića Smokvica.

Scroll to Top